Ép kính điện thoại lấy liền

04/12/2018, Lượt xem: 0, Người đăng: admin
Ép kính điện thoại lấy liền
BẢNG GIÁ THAY KÍNH TỐT NHẤT CHO ANH EM CỬA HÀNG
(cộng 100k - 200k tiền lắp ráp nhé)

THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG IPHONE
***

Thay ép mặt kính Iphone 4/4s giá 100k
Thay ép cảm ứng Iphone 4/4s giá 150k

Thay ép mặt kính Iphone 5/5s/5c giá 150k
Thay phản quang Iphone 5/5s/5c giá 150k
Thay cảm ứng rời Iphone 5/5s/5c giá 200k

Thay ép mặt kính Iphone 6 giá 200k
Thay phản quang Iphone 6 giá 200k
Thay cảm ứng rời Iphone 6 giá 250k

Thay ép mặt kính Iphone 6 plus giá 200k
Thay phản quang Iphone 6 plus giá 250k
Thay cảm ứng rời Iphone 6 plus giá 350k

Thay ép mặt kính Iphone 6s giá 200k
Thay phản quang Iphone 6s giá 400k

Thay ép mặt kính Iphone 6s plus giá 250k
Thay phản quang Iphone 6s plus giá 600k

Thay ép mặt kính IPhone 7 giá 300k
Thay ép mặt kính IPhone 7 plus giá 400k

Thay ép mặt kính Iphone 8 giá 400k
Thay nắp sau Iphone 8 giá 900k
Thay ép mặt kính Iphone 8 plus giá 500k
Thay nắp sau Iphone 8 plus giá 900k

Thay nắp sau Iphone X giá 900k
Thay ép mặt kính Iphone X giá 1200k
Thay ép cảm ứng Iphone X giá 2000k

THAY MÀN HÌNH IPHONE
***


Thay màn hình Iphone 4/4s giá 400k
Thay màn hình Iphone 5 giá 550k
Thay màn hình Iphone 5c giá 550k
Thay màn hình Iphone 5s giá 500k

Thay màn hình Iphone 6 giá 600k
Thay màn hình Iphone 6 plus giá 1150k
Thay màn hình Iphone 6s giá 750k
Thay màn hình Iphone 6s plus giá 1450k

Thay màn hình IPhone 7 giá 1200k
Thay màn hình IPhone 7 plus giá 2100k
Thay màn hình Iphone 8 giá 2200k
Thay màn hình Iphone 8 plus giá 2700k

Thay màn hình Iphone X giá 6000k

IPAD
 
THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG IPAD
***

Thay cảm ứng rời Ipad 2 giá 350k
Thay cảm ứng rời Ipad 3 ( A1416/ A1) giá 350k
Thay cảm ứng rời IPad 4 giá 350k
Thay ép mặt kính IPad Air 2(6) giá 900k

Thay ép cảm ứng IPad Air 2(6) giá 1000k
Thay cảm ứng rời IPad Air(5) giá 450k
Thay cảm ứng rời Ipad Gen 5 (2017) giá 550k
Thay cảm ứng rời Ipad mini 1 giá 400k

Thay cảm ứng rời Ipad mini 2 giá 400k
Thay cảm ứng rời Ipad mini 3 giá 500k
Thay ép mặt kính Ipad mini 4 giá 900k
Thay ép cảm ứng Ipad mini 4 giá 900k

Thay ép mặt kính Ipad Pro 10.5 inch giá 2200k
Thay ép cảm ứng Ipad Pro 10.5 inch giá 4000k
Thay ép mặt kính Ipad Pro 12.9 inch giá 

Thay ép mặt kính Ipad Pro 9.7 inch giá 1000k
Thay ép cảm ứng Ipad Pro 9.7 inch giá 1300k

THAY MÀN HÌNH IPAD
***


Thay màn hình Ipad Gen 5 (2017) giá 1700k
Thay màn hình Ipad mini 1 giá 1050k
Thay màn hình Ipad mini 2 giá 1400k
Thay màn hình Ipad mini 3 giá 1400k

Thay màn hình Ipad mini 4 giá 2400k
Thay màn hình Ipad Pro 10.5 inch giá 5300k
Thay màn hình Ipad pro 12.9 giá 4500k
Thay màn hình Ipad Pro 9.7 giá 3800k

SAMSUNG

THAY ÉP MẶT KÍNH - ÉP CỔ CẢM ỨNG SAMSUNG
***

Thay ép mặt kính Samsung A3 giá 250k
Thay nắp sau Samsung A3(2016) giá 200k
Thay ép mặt kính Samsung A3(2016) giá 300k
Thay ép mặt kính Samsung A3(2017) giá 350k

Thay ép mặt kính Samsung A5 giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung A5 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung A5 giá Call
Thay nắp sau Samsung A5(2016) giá 200k
Thay ép mặt kính Samsung A5(2016) giá 350k

Thay ép cổ cảm ứng Samsung A5(2016) giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung A5(2016) giá Call
Thay ép mặt kính Samsung A5(2017) giá 400k
Thay ép cảm ứng Samsung A5(2017) giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung A5(2017) giá Call

Thay ép mặt kính Samsung A6 giá 400k
Thay ép mặt kính Samsung A6 plus 2018 giá 450k

Thay ép mặt kính Samsung A7 giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung A7 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung A7 giá Call
Thay nắp sau Samsung A7(2016) giá 150k

Thay ép mặt kính Samsung A7(2016) giá 350k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung A7(2016) giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung A7(2016) giá Call
Thay ép mặt kính Samsung A7(2017) giá 400k

Thay ép mặt kính Samsung A8 giá 400k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung A8 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung A8 giá Call
Thay ép mặt kính Samsung A8(2018) giá 450k

Thay ép mặt kính Samsung A9 ( A9 Pro) giá 400k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung A9 ( A9 Pro) giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung A9 ( A9 Pro) giá Call
Thay ép mặt kính Samsung C9 (C9 Pro) 400k

Thay cảm ứng rời Samsung Core 2 Duos giá 250k
Thay cảm ứng rời Samsung Core Duos giá 250k
Thay ép cảm ứng Samsung Core Prime giá 250k

Thay ép mặt kính Samsung E5 giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung E5 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung E5 giá Call
Thay ép mặt kính Samsung E7 giá 300k

Thay ép cổ cảm ứng Samsung E7 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung E7 giá Call

Thay cảm ứng rời Samsung Grand 1 giá 250k
Thay cảm ứng rời Samsung Grand 2 giá 250k
Thay cảm ứng rời Samsung Grand Prime giá 250k

Thay ép mặt kính Samsung J1 (2016) giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung J1 (2016) giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung J1 (2016) giá Call

Thay ép mặt kính Samsung J2 giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung J2 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung J2 giá Call
Thay cảm ứng rời Samsung J2 Prime giá 250k
Thay ép mặt kính Samsung J2 Pro giá 300k

Thay ép mặt kính Samsung J3 Pro 2017 giá 300k
Thay ép mặt kính Samsung J3(2016) giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung J3(2016) giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung J3(2016) giá Call

Thay ép mặt kính Samsung J4 giá 350k
Thay ép mặt kính Samsung J5 giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung J5 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung J5 giá Call

Thay ép mặt kính Samsung J5 (2016) giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung J5 (2016) giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung J5 (2016) giá Call
Thay ép mặt kính Samsung J5 Prime giá 300k

Thay ép mặt kính Samsung J6 giá 350k
Thay ép mặt kính Samsung J7 giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung J7 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung J7 giá Call

Thay ép mặt kính Samsung J7 (2016) giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung J7 (2016) giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung J7 (2016) giá Call

Thay ép mặt kính Samsung J7 Plus giá 350k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung J7 Plus giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung J7 Plus giá Call
hay ép mặt kính Samsung J7 Prime giá 300k

Thay ép mặt kính Samsung J7 Pro giá 350k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung J7 Pro giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung J7 Pro giá Call
Thay ép mặt kính Samsung J8 giá 400k

Thay cảm ứng rời  Samsung Mega 5.8 giá 400k
Thay ép cảm ứng Samsung Mega 6.3 giá 500k

Thay ép mặt kính Samsung Note 1 giá 200k
Thay ép mặt kính Samsung Note 2 giá 200k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung Note 2 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung Note 2 giá Call

Thay ép mặt kính Samsung Note 3 giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung Note 3 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung Note 3 giá Call
Thay ép mặt kính Samsung Note 3 Neo giá 300k

Thay ép mặt kính Samsung Note 4 giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung Note 4 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung Note 4 giá Call
Thay ép mặt kính Samsung Note 4 Edge giá 1000k

Thay ép mặt kính Samsung Note 5 giá 450k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung Note 5 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung Note 5 giá Call
Thay ép mặt kính Samsung Note 8 giá 1000k

Thay ép mặt kính Samsung Note FE/Note 7 giá 1200k
Thay ép cảm ứng Samsung On7 giá 350k
Thay ép mặt kính Samsung S2 giá 200k

Thay ép mặt kính Samsung S3 giá 200k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung S3 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung S3 giá Call
Thay ép mặt kính Samsung S3 mini giá 200k

Thay ép mặt kính Samsung S4 giá 200k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung S4 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung S4 giá Call
Thay ép mặt kính Samsung S4 mini giá 200k

Thay ép mặt kính Samsung S5 giá 300k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung S5 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung S5 giá Call
Thay ép mặt kính Samsung S5 Active giá 500k

Thay ép mặt kính Samsung S6 giá 450k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung S6 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung S6 giá Call
Thay ép mặt kính Samsung S6 Active giá 550k

Thay ép mặt kính Samsung S6 Edge giá 800k
Thay ép cảm ứng Samsung S6 Edge giá 1400k

Thay nắp sau Samsung S6 Edge plus giá 300k
Thay ép mặt kính Samsung S6 Edge plus giá 1000k
Thay ép cảm ứng Samsung S6 Edge plus giá 1800k

Thay nắp sau Samsung S7 giá 300k
Thay ép mặt kính Samsung S7 giá 450k
Thay ép cổ cảm ứng Samsung S7 giá Call
Thay ép cổ màn hình Samsung S7 giá Call

Thay ép mặt kính Samsung S7 Edge giá 800k
Thay ép cảm ứng Samsung S7 Edge giá Call

Thay ép mặt kính Samsung S8 giá 800k
Thay ép mặt kính Samsung S8 Plus giá 800k

Thay ép mặt kính Samsung S9 giá 1200k
Thay ép mặt kính Samsung S9 Plus giá 1200k
 
THAY MÀN HÌNH SAMSUNG
***


Thay màn hình Samsung A3(2016) giá 1800k
Thay màn hình Samsung A5 giá 2000k
Thay màn hình Samsung A5(2016) giá 2050k
Thay màn hình Samsung A5(2017) giá 2200k

Thay màn hình Samsung A7 giá 2200k
Thay màn hình Samsung A7(2016) giá 2300k
Thay màn hình Samsung A7(2017) giá 2500k
Thay màn hình Samsung A8 giá 2300k
Thay màn hình Samsung A9 ( A9 Pro) giá 2250k

Thay màn hình Samsung E5 giá 1700k
Thay màn hình Samsung E7 giá 2200k

Thay màn hình Samsung J1 (2016) giá 1150k
Thay màn hình Samsung J2 giá 1150k
Thay màn hình Samsung J2 Pro giá 800Lkiện
Thay màn hình Samsung J3 Pro 2017 giá 1300k
Thay màn hình Samsung J3(2016) giá 1150k

Thay màn hình Samsung J5 giá 1200k
Thay màn hình Samsung J5 (2016) giá 1450k
Thay màn hình Samsung J5 Prime giá 550k

Thay màn hình Samsung J7 giá 1800k
Thay màn hình Samsung J7 (2016) giá 1550k
Thay màn hình Samsung J7 Plus giá 1850k
Thay màn hình Samsung J7 Prime giá 600k

Thay màn hình Samsung J7 Pro giá 18500k
Thay màn hình Samsung J7 Pro 2ic giá 1300k
Thay màn hình Samsung J8 giá 2500k

Thay màn hình Samsung Note 2 giá 1500
Thay màn hình Samsung Note 3 giá 1700k
Thay màn hình Samsung Note 4 giá 1800k
Thay màn hình Samsung Note 5 giá 3300k
Thay màn hình Samsung Note 7/Note FE giá 3000k
Thay màn hình Samsung Note 8 giá 4200k

Thay màn hình Samsung S6 giá 2600k
Thay màn hình Samsung S6 Edge giá 3000k
Thay màn hình Samsung S6 Edge plus giá 4200k

Thay màn hình Samsung S7 giá 2600k
Thay màn hình Samsung S7 Edge giá 3500k
Thay màn hình Samsung S8 giá 3500k
Thay màn hình Samsung S8 Plus giá 4200k

THAY ÉP MẶT KÍNH - ÉP CỔ CẢM ỨNG SAMSUNG TAB
***

Thay ép cảm ứng Samsung Tab 3 10.1 giá 450k
Thay cảm ứng rời Samsung Tab - 10.1 giá 500k
Thay cảm ứng rời Samsung Tab - 8.9 giá 500k
Thay cảm ứng rời Samsung Tab 2 - 10.1 giá 400k

Thay cảm ứng rời Samsung Tab 2 - 7.0 giá 400k
Thay cảm ứng rời Samsung Tab 3 - 7.0 giá 400k
Thay ép cảm ứng Samsung Tab 3 - 8.0 giá 450k
Thay cảm ứng rời Samsung Tab 3 Lite giá 400k

Thay ép cảm ứng Samsung Tab 4 giá 500k
Thay ép cảm ứng Samsung Tab 4 - 10.1 giá 700k
Thay ép cảm ứng Samsung Tab 4 - 8.0 giá 700k
Thay cảm ứng rời Samsung Tab 7 Plus giá 500k

Thay ép cảm ứng Samsung Tab A 10.1 giá 750k
Thay ép cảm ứng Samsung Tab A 8.0 giá 800k
Thay ép cảm ứng Samsung Tab A 9.7 giá 500k
Thay ép mặt kính Samsung Tab A6 7.0 (T285) giá 400k

Thay cảm ứng rời Samsung Tab E 9.6 (T561) giá 700k
Thay ép cảm ứng Samsung Tab Note - 8 giá 750k
Thay ép cảm ứng Samsung Tab Note 10 giá 750k
Thay ép mặt kính Samsung Tab S - 10.5 giá 750k
Thay ép mặt kính Samsung Tab S - 8.4 giá 700k

THAY MÀN HÌNH SAMSUNG TAB
***

Thay màn hình Samsung Tab A6 7.0 (T285) giá 1400k

NOKIA
  
THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG NOKIA
***

Thay ép mặt kính Lumia 1020 giá 350k
Thay ép cảm ứng Lumia 1320 giá 500k
Thay ép cảm ứng Lumia 1520 giá 700k
Thay cảm ứng rời Lumia 430 giá 250k

Thay cảm ứng rời Lumia 520 / 525 giá 250k
Thay cảm ứng rời Lumia 530 giá 350k
Thay cảm ứng rời Lumia 535 giá 250k
Thay ép mặt kính Lumia 540 giá 250k

Thay ép mặt kính Lumia 550 giá 350k
Thay ép cảm ứng Lumia 620 giá 400k
Thay cảm ứng rời Lumia 625 giá 250k
Thay ép mặt kính Lumia 630 giá 250k

Thay ép mặt kính Lumia 635 giá 
Thay ép mặt kính Lumia 640 giá 300k
Thay ép mặt kính Lumia 640XL giá 300k
Thay ép mặt kính Lumia 650 giá 400k

Thay ép cảm ứng Lumia 720 giá 350k
Thay ép mặt kính Lumia 730 giá 300k
Thay ép mặt kính Lumia 800 giá 400k
Thay cảm ứng rời Lumia 820 giá 500k

Thay ép cảm ứng Lumia 830 giá 550k
Thay ép mặt kính Lumia 900 giá 400k
Thay cảm ứng rời Lumia 920 giá 500k
Thay ép mặt kính Lumia 925 giá 350k

Thay ép mặt kính Lumia 928 giá 350k
Thay ép mặt kính Lumia 930 giá 350k
Thay ép mặt kính Lumia 950 giá 450k
Thay ép mặt kính Nokia 2 giá 350k

Thay ép mặt kính Nokia 3 giá 350k
Thay ép mặt kính Nokia 5 giá 400k
Thay ép mặt kính Nokia 6.1 giá 450
Thay ép mặt kính Nokia 6 giá 500k

Thay cảm ứng rời Nokia X / X+ giá 250k
Thay ép cảm ứng Nokia X2 Dual giá 250k
Thay ép cảm ứng Nokia XL giá 250k

THAY MÀN HÌNH NOKIA
***

Thay màn hình Nokia 3 giá 750k
Thay màn hình Nokia 5 giá 750k
Thay màn hình Nokia 6 giá 800k

Thay màn hình Nokia 520 giá 250k
Thay màn hình Nokia 535 giá 400k
Thay màn hình Nokia 625 giá 400k
Thay màn hình Nokia 630 giá 450k

Thay màn hình Nokia 720 giá 450k
Thay màn hình Nokia 720 giá 1200k
Thay màn hình Nokia 925 giá 1200k
Thay màn hình Nokia 1320 giá 750k

Thay màn hình Nokia x2 giá 500k
Thay màn hình Nokia 1520 giá 1200k

LG
 
THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG LG
***

Thay ép cảm ứng LG F180 giá 300k
Thay ép cảm ứng LG G Pro Lite giá 500k
Thay ép cảm ứng LG G2 giá 350k
Thay ép cảm ứng LG G3 giá 350k

Thay ép cảm ứng LG G3 Stylus giá 350k
Thay ép mặt kính LG G4 giá 350k
Thay ép mặt kính LG G4 Stylus giá 350k
Thay ép mặt kính LG G4 Stylus 2 giá 400k

Thay ép mặt kính LG G5 giá 550k
Thay ép mặt kính LG Google Nexus 5 giá 400k
Thay ép mặt kính LG K10 giá 350k
Thay ép mặt kính LG K7 giá 350k

Thay ép mặt kính LG L Fino giá 350k
Thay ép cảm ứng LG L70 giá 400k
Thay ép cảm ứng LG L80 giá 400k
Thay ép mặt kính LG Magna giá 350k

Thay ép cảm ứng LG Nexus 4 giá 500k
Thay ép cảm ứng LG Optimus F7 giá 550k
Thay cảm ứng rời LG Optimus G Pro giá 400k
Thay ép cảm ứng LG Optimus G Pro 2 giá 500k

Thay ép cảm ứng LG Optimus GK giá 500k
Thay cảm ứng rời LG Optimus GX giá 550k
Thay ép cảm ứng LG Optimus GX 2 giá 600k
Thay ép cảm ứng LG Optimus LTE giá 500k

Thay cảm ứng rời LG Optimus LTE2 giá 400k
Thay cảm ứng rời LG Optimus Vu 2 giá 500k
Thay cảm ứng rời LG Optimus Vu 3 giá 500k
Thay ép mặt kính LG V10 giá 500k
Thay ép mặt kính LG V20 giá 550k

THAY MÀN HÌNH LG
***

Thay màn hình LG K10 giá 900k
Thay màn hình LG V10 giá 1300k
Thay màn hình LG F180 giá 800k
Thay màn hình LG F160 giá 450k

Thay màn hình LG F260 giá 600k
Thay màn hình ​LG L22 giá 800k

SONY
 
THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG SONY
***
Thay ép cảm ứng Sony C3 giá 350k
Thay ép cảm ứng Sony C4 giá 350k
Thay ép mặt kính Sony C5 giá 500k
Thay ép cảm ứng Sony C5 giá 550k

Thay ép cảm ứng Sony E3 giá 350k
Thay ép cảm ứng Sony E4/ E4 Dual giá 400k
Thay ép mặt kính Sony L1 giá 350k
Thay cảm ứng rời Sony M2 giá 350k

Thay ép cảm ứng Sony M4 aqua giá 400k
Thay nắp sau Sony M5 giá 120k
Thay ép mặt kính Sony M5 giá 450k
Thay ép cảm ứng Sony M5 giá 650k

Thay ép cảm ứng Sony SP M35h giá 400k
Thay ép cảm ứng Sony T2 Ultra Dual giá 500k
Thay ép cảm ứng Sony Tablet Z2 giá 1300k
Thay ép cảm ứng Sony V giá 350k

Thay ép mặt kính Sony X giá 400k
Thay ép mặt kính Sony XA giá 300k
Thay ép cảm ứng Sony XA giá 450k
Thay ép mặt kính Sony XA Ultra giá 400k

Thay ép mặt kính Sony XA1 giá 350k
Thay ép mặt kính Sony XA1 Plus giá 350k
Thay ép mặt kính Sony XA1 Ultra giá 400k
Thay ép mặt kính Sony XZ giá 450k

Thay nắp sau Sony Z giá 120k
Thay ép cảm ứng Sony Z giá 350k
Thay ép cảm ứng Sony Z Ultra giá 550k
Thay nắp sau Sony Z1 giá 120k

Thay ép cảm ứng Sony Z1 giá 350k
Thay nắp sau Sony Z1 mini giá 120k
Thay ép cảm ứng Sony Z1 mini giá 400k
Thay nắp sau Sony Z1s T-mobile giá 150k

Thay ép cảm ứng Sony Z1s T-mobile giá 450k
Thay nắp sau Sony Z2 giá 120k
Thay ép cảm ứng Sony Z2 giá 350k
Thay nắp sau Sony Z3 giá 120k

Thay ép cảm ứng Sony Z3 giá 350k
Thay nắp sau Sony Z3 mini/ compact giá 120k
Thay ép cảm ứng Sony Z3 mini/ compact giá 400k
Thay nắp sau Sony Z3 PLUS/ Sony Z4 giá 150k

Thay ép cảm ứng Sony Z3 PLUS/ Sony Z4 giá 500k
Thay ép cảm ứng Sony Z3 Verizon giá 550k
Thay ép cảm ứng Sony Z4 verizon giá 600k

Thay ép cảm ứng Sony Z5 giá 600k
Thay ép cảm ứng Sony Z5 mini (compact) giá 600k
Thay ép cảm ứng Sony Z5 Premium giá 700k
Thay ép cảm ứng Sony ZR giá 400k

THAY MÀN HÌNH SONY
***


Thay màn hình Sony C3 giá 900k
Thay màn hình Sony C4 giá 900k
Thay màn hình Sony C5 giá 1000k
Thay màn hình Sony M2 giá 500k

Thay màn hình Sony M4 aqua giá 800k
Thay màn hình Sony M5 giá 1150k
Thay màn hình Sony XA giá 800k
Thay màn hình Sony XA Ultra giá 1100k

Thay màn hình Sony Z giá 550k
Thay màn hình Sony Z1 giá 650k
Thay màn hình Sony Z2 giá 750k
Thay màn hình Sony Z3 giá 800k

Thay màn hình Sony Z3 PLUS/ Sony Z4 giá 1100k
Thay màn hình Sony Z5 giá 1100k
Thay màn hình ​Sony Z5 Premium giá 1600k

HTC
 
 
THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG HTC
***

Thay ép cảm ứng HTC 630 giá 400k
Thay ép cảm ứng HTC 8S giá 300k
Thay ép cảm ứng HTC 8X giá 300k
Thay ép cảm ứng HTC Butterfly giá 550k

Thay ép cảm ứng HTC Butterfly 2 giá 550k
Thay ép mặt kính HTC Desire 10 Pro giá 400k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 500 giá 350k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 501 giá 350k

Thay ép cảm ứng HTC Desire 510 giá 350k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 516 giá 350k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 600 giá 350k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 601 giá 350k

Thay ép cảm ứng HTC Desire 603 giá 350k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 610 giá 350k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 616 giá 350k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 620 giá 400k

Thay ép cảm ứng HTC Desire 626 giá 400k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 628 giá 450k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 700 giá 350k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 728 giá 450k

Thay ép cảm ứng HTC Desire 816 giá 450k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 820 giá 450k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 820 Mini giá 500k
Thay ép cảm ứng HTC Desire 826 giá 450k

Thay ép cảm ứng HTC Desire Eye giá 650k
Thay ép cảm ứng HTC G23 giá 400k
Thay ép mặt kính HTC One A9 giá 450k
Thay ép cảm ứng HTC One E8 giá 350k

Thay ép cảm ứng HTC One E9 giá 500k
Thay ép cảm ứng HTC One M7 giá 300k
Thay ép cảm ứng HTC One M7 mini giá 350k
Thay ép cảm ứng HTC One M8 giá 350k

Thay ép cảm ứng HTC One M8 mini giá 450k
Thay ép mặt kính HTC One M9 giá 400k
Thay ép cảm ứng HTC One Max giá 600k

THAY MÀN HÌNH HTC
***

Thay màn hình HTC Desire 626 giá 750k
Thay màn hình HTC 700 giá 650k
Thay màn hình HTC ONE X giá 550k
Thay màn hình HTC ONE SV giá 550k
Thay màn hình HTC ONE MAX giá 850k
Thay màn hình HTC F526 giá Call
Thay màn hình HTC Desire 816 giá 700k
Thay màn hình ​HTC Desire 820 giá 750k

ASUS - ZENPHONE
 
 
THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG ASUS, ZENPHONE
***

Thay cảm ứng rời Asus Fonepad giá 700k
Thay cảm ứng rời Asus Fonepad 7 (K00E) giá 600k
Thay ép cảm ứng ASUS FONEPAD 7 (K01N FE171CG) giá 700k
Thay cảm ứng rời Asus Fonepad 7(k012) giá 500k

Thay ép cảm ứng Asus Fonepad 8(k016) giá 600k
Thay ép cảm ứng Asus Google Nexus 7 II 2013 giá 700k
Thay ép cảm ứng Asus Memo Pad giá 550k
Thay ép cổ màn hình Asus Memo Pad 10 giá 650k

Thay cảm ứng rời Asus Memo Pad 7 giá 700k
Thay ép cảm ứng Asus Memo Pad 8 giá 650k
Thay ép cảm ứng Asus Memo Pad HD7 giá 650k
Thay cảm ứng rời Asus Transformer Book giá 700k

Thay ép cảm ứng Asus ZenFone 2 giá 350k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone 2 laser 5.5 giá 350k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone 2 laser 6.0 giá 350k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone 2 laser mini 5.0 giá 350k

Thay ép cảm ứng Asus ZenFone 2 mini 5.0 giá 350k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone 3 5.2 giá 400k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone 3 5.5 giá 400k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone 3 Laser giá 400k

Thay ép mặt kính Asus ZenFone 3 Max 5.2 giá 400k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone 3 Max 5.5 giá 400k
Thay cảm ứng rời Asus ZenFone 4 giá 200k
Thay ép cảm ứng Asus Zenfone 4 max giá 400k

Thay ép cảm ứng Asus Zenfone 4 Max Pro giá 400k
Thay cảm ứng rời Asus ZenFone 4.5 giá 200k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone 5 giá 200k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone 6 giá 300k

Thay cảm ứng rời Asus ZenFone C giá 300k
Thay cảm ứng rời Asus ZenFone Go 4.5 giá 300k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone Go 5.0 giá 350k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone Go 5.5 giá 350k

Thay ép cảm ứng Asus ZenFone Go 6.0 giá 400k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone Live giá 350k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone Max giá 300k
Thay ép cảm ứng Asus ZenFone Selfie giá 300k

Thay ép mặt kính Asus ZenPad C 7.0 (P01V) giá 450k
Thay ép mặt kính Asus ZenPad C 7.0 (P01Y) giá 450k
Thay ép cảm ứng Zen max Plus M1 giá 400k
Thay ép mặt kính Zen max pro M1 giá 450k

THAY MÀN HÌNH ASUS , ZENPHONE
***

Thay màn hình Asus ZenFone 5 giá 350k
Thay màn hình Asus ZenFone GO 5.0 giá 700k
Thay màn hình Asus ZenFone 4.5 giá 700k
Thay màn hình Asus ZenFone 2(550 giá 700k

Thay màn hình Asus ZenFone 2(551 giá 700k
Thay màn hình Asus ZenFone 2 LAZER giá 750k
Thay màn hình Asus ZenFone  2 MINI giá 700k
Thay màn hình Asus ZenFone SELFI giá 700k

Thay màn hình Asus ZenFone  3 MAX(5.2) giá 800k
Thay màn hình Asus ZenFone MAX(5.5) giá 800k
Thay màn hình Asus ZenFone 4MAX PRO giá 800k
Thay màn hình Asus ZenFone MAX  giá 800k

Thay màn hình Asus ZenFone 4 MAX giá 800k
Thay màn hình Asus ZenFone 2 5.5 giá 700k

OPPO
 
THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG OPPO
***

Thay ép cảm ứng Oppo A53 giá 550k
Thay ép cảm ứng Oppo A71 giá 300k
Thay ép mặt kính Oppo A83 giá 300k
Thay ép cảm ứng Oppo F1 giá 300k

Thay ép mặt kính Oppo F1 Plus 5.5 giá 550k
Thay ép cảm ứng Oppo F1S giá 300k
Thay ép mặt kính Oppo F3 giá 350k
Thay ép cảm ứng Oppo F3 lite giá 300k

Thay ép mặt kính Oppo F3 plus giá 400k
Thay ép mặt kính Oppo F5 giá 350k
Thay ép mặt kính Oppo F7 giá 400k
Thay ép mặt kính Oppo F7 youth giá 400k

Thay ép mặt kính Oppo F9 giá 500k
Thay ép cảm ứng Oppo Find 3 giá 350k
Thay ép cảm ứng Oppo Find 5 giá 300k
Thay ép cảm ứng Oppo Find 5 Mini giá 250k

Thay ép cảm ứng Oppo Find 7 giá 350k
Thay ép cảm ứng OPPO Find 7a giá 350k
Thay ép cảm ứng Oppo Find Way giá 400k
Thay ép cảm ứng Oppo Find Way S giá 350k

Thay cảm ứng rời Oppo Joy 3 giá 200k
Thay ép cảm ứng Oppo Mirror giá 250k
Thay ép cảm ứng Oppo Mirror 5 giá 250k
Thay ép cảm ứng Oppo N1 giá 550k

Thay ép cảm ứng Oppo N1 MINI giá 350k
Thay cảm ứng rời Oppo Neo giá 200k
Thay cảm ứng rời Oppo Neo 5 giá 200k
Thay ép cảm ứng Oppo Neo 7 giá 250k

Thay ép cảm ứng Oppo Neo 9 giá 250k
Thay ép cảm ứng Oppo Neo 9s giá 300k
Thay ép cảm ứng Oppo R1 giá 250k
Thay ép cảm ứng Oppo R1s/ R1k giá 250k

Thay ép mặt kính Oppo R5 giá 350k
Thay ép mặt kính Oppo R7 PLUS giá 450k
Thay ép mặt kính Oppo R7(lite) giá 350k
Thay ép mặt kính Oppo R7S giá 450k

Thay ép mặt kính Oppo R9 Plus 6.0 giá 650k
Thay ép cảm ứng Oppo Yoyo giá 200k

THAY MÀN HÌNH OPPO
***

Thay màn hình Oppo F1 giá 500k
Thay màn hình Oppo F1 Plus 5.5 giá 1600k
Thay màn hình Oppo F1S giá 550k
Thay màn hình Oppo F3 giá 550k

Thay màn hình Oppo F3 plus giá 700k
Thay màn hình Oppo F3 like giá 500k
Thay màn hình Oppo F5 giá 550
Thay màn hình Oppo F7 giá 700k

Thay màn hình Oppo F9 giá 800k
Thay màn hình Oppo r827 giá 350k
Thay màn hình Oppo r829 giá 400k
Thay màn hình Oppo r7 giá 1900k

Thay màn hình Oppo r7s giá 1500
Thay màn hình Oppo A71  giá 450k
Thay màn hình Oppo a83 giá 550k
Thay màn hình Oppo a3s giá 700k

Thay màn hình Oppo Mirror 5 giá 700k
Thay màn hình Oppo Neo 5 giá 350k
Thay màn hình Oppo Neo 7 giá 450k
Thay màn hình Oppo Neo 9s giá 500k
Thay màn hình ​Oppo Neo 9 giá 500k

VIVO
 
THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG VIVO
***

Thay ép cảm ứng Vivo V3 giá 300k
Thay ép cảm ứng Vivo V3 max giá 350k
Thay ép cảm ứng Vivo V5/ V5s giá 300k
Thay ép mặt kính Vivo V7 giá 450k

Thay ép mặt kính Vivo V7 plus giá 450k
Thay ép mặt kính Vivo V9 giá 500k
Thay ép cảm ứng Vivo Y31 giá 300k
Thay ép cảm ứng Vivo Y51 giá 300k

Thay ép cảm ứng Vivo Y53 giá 300k
Thay ép cảm ứng Vivo Y55 giá 300k
Thay ép cảm ứng Vivo Y66 giá 400k
Thay ép mặt kính Vivo Y71 giá 550k

THAY MÀN HÌNH VIVO
***

Thay màn hình VIVO V5 giá 800k
Thay màn hình VIVO V7 giá 800k
Thay màn hình VIVO V7+ giá 800k
Thay màn hình VIVO Y51 giá 600k

Thay màn hình VIVO Y53 giá 650k
Thay màn hình VIVO Y55 giá 600k
Thay màn hình VIVO V1 giá 650k
Thay màn hình ​VIVO V3 MAX giá 700k


HUAWEI
 
THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG HUAWEI
***

Thay ép cảm ứng Huawei GR5 giá 350k
Thay ép mặt kính Huawei MediaPad T1-701u giá 400k
Thay ép cảm ứng Huawei MediaPad T1-701u giá 550k
Thay ép cảm ứng Huawei Nova 2i giá 350k
Thay ép cảm ứng Huawei Nova 3e giá 400k
Thay ép mặt kính Huawei nova 3i giá 400k
Thay ép cảm ứng Huawei Y3 2017 giá 350k
Thay ép cảm ứng Huawei Y5 (CUN-U29) giá 300k
Thay ép cảm ứng Huawei Y6 Prime giá 400k
Thay ép mặt kính Huawei Y7 Prime giá 300k
Thay ép cảm ứng Huawei Y7 Pro giá 400k
Thay ép cảm ứng Huawei Y9 pro giá 450k

THAY MÀN HÌNH HUAWEI
***

Thay màn hình Huawei NOVA 2I giá 800k
Thay màn hình Huawei NOVA 3E giá 850k
Thay màn hình Huawei NOVA 3I giá 900k
Thay màn hình Huawei GR5 2016 giá 900k
Thay màn hình ​Huawei GR5 2017 giá 900k
 

XIAOMI
 
THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG XIAOMI
***

Thay ép cảm ứng Mi 3 giá 350k
Thay ép mặt kính Mi 5 giá 350k
Thay ép cảm ứng Mi Max 1 giá 350k
Thay ép cảm ứng Mi Max 2 giá 350k

Thay ép mặt kính Mi Mix 1 giá 600k
Thay ép mặt kính Mi mix 2 giá 700k
Thay ép cảm ứng MiPad 2 giá 700k
Thay ép cảm ứng MiPad 3 giá 700k

Thay ép cảm ứng Redmi 3 giá 350k
Thay ép cảm ứng Redmi 4 Prime giá 350k
Thay ép mặt kính Redmi 5 giá 350k
Thay ép mặt kính Redmi 5 Plus giá 400k

Thay ép cảm ứng Redmi 5A Prime giá 400k
Thay ép cảm ứng Redmi Note 3 giá 350k
Thay ép cảm ứng Redmi Note 4 sd615 giá 350k
Thay ép cảm ứng Redmi Note 4x giá 350k

Thay ép mặt kính Redmi note 5/ pro giá 400k
Thay ép cảm ứng Redmi Note 5A giá 400k
Thay ép mặt kính Xaomi Mi 8 giá 800k
Thay ép cảm ứng Xaomi Mi4 giá 350k

Thay ép cảm ứng Xaomi Redmi 5x/ Mi A1 giá 350k
Thay ép mặt kính Xaomi Redmi 6x giá 550k

THAY MÀN HÌNH XIAOMI
***

Thay màn hình MI A1 giá 550k
Thay màn hình MI 3 giá 500k
Thay màn hình MI 4 giá 550k
Thay màn hình MI NOTE 4 giá 500k

Thay màn hình MI NOTE 4X giá 500k
Thay màn hình REDMI 4X giá 500k
Thay màn hình REDMI 5 giá 700k

Thay màn hình REDMI 5 PLUSH giá 700k
Thay màn hình MI 5A giá 600k
Thay màn hình MI NOTE 5A giá 600k


COOLPAD

THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG COOLPAD
***

Thay ép cảm ứng Coolpad Sky 3 E502 giá 400k
Thay ép cảm ứng Coolpad Sky E501 giá 400k
 
LENOVO
 
THAY ÉP MẶT KÍNH - CẢM ỨNG LENOVO
***

Thay cảm ứng rời Lenovo A5000 giá 300k
Thay cảm ứng rời Lenovo A6000/ A6010 giá 300k
Thay cảm ứng rời Lenovo A6020 giá 300k
Thay ép cảm ứng Lenovo A7000 giá 300k

Thay ép cảm ứng Lenovo A7010 giá 350k
Thay cảm ứng rời Lenovo IdeaTab 7 giá 500k
Thay ép cảm ứng Lenovo P70 giá 300k
Thay ép cảm ứng Lenovo P700 giá 350k

Thay ép cảm ứng Lenovo P780 giá 300k
Thay ép cảm ứng Lenovo S580 giá 400k
Thay ép cảm ứng Lenovo S60 giá 400k
Thay ép cảm ứng Lenovo S850 giá 400k

Thay ép mặt kính Lenovo S90 giá 400k
Thay ép cảm ứng Lenovo Tab 2 giá 600k
Thay cảm ứng rời Lenovo Tab 3 giá 500k
Thay ép cảm ứng Lenovo VIBE P1ma40 giá 300k

Thay ép cảm ứng Lenovo VIBE P1ma42 giá 300k
Thay cảm ứng rời Lenovo Yoga 3 giá 600k

Các dòng khác liên hệ 0909.577752
Online: 59 - Today: 169 - Week: 1.459 - Month: 5.542 - Total: 86.070
Design by Vietcore

Vui lòng chờ